Copyright ©. Amb la tecnologia de Blogger.

Pronòstic a mitjà termini

diumenge, 25 de març del 2012


Els diagrames dels ensembles mostren una setmana Santa que pot entreveure canvis respecte la situació actual. 
Tot i que els diagrames encara recolzen poc la opció d'una baixada notable de temperatures a mitjans-finals de la setmana Santa, es comença a intuir ja en alguna de les "20 pertorbacions" que fa l'ensemble, un possible canvi brusc en quan a temperatures en la part de la setmana Santa indicada anteriorment.

Tot i això, la situació està molt poc clara, ja que la perdua de potència que patirà l'anticicló i la seva possible desaparició posterior, pot donar a peu a situacions molt diverses. Ara per ara,  els models no indiquen gran cosa en quan a precipitació. No seria pas extrany que en un parell de dies o tres, la situació dels models canvies radicalment, ja que amb una desaparició de l'anticicló que ara ens afecta, no podem esperar un predomini total del bon temps.

En tot cas, ja quan siguem més a prop de setmana Santa, farem un pronòstic detallat perquè sapigueu quin temps us trobareu durant aquest període festiu.

Salut i continuem informant.

Contador

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP